POLICIJSKA UPRAVA KRAPINSKO – ZAGORSKA
Matije Gupca 53, 49 210 Zabok, tel.: +385 49 225 111

Provjerite je li izrađena Vaša putna isprava


Građani koji su predali zahtjev za izradu putne isprave u :

  • Policijskoj upravi krapinsko-zagorskoj u Zaboku do 30. travnja 2015. godine
  • Policijskoj postaji Donja Stubica do 30. travnja 2015. godine
  • Policijskoj postaji Klanjec do 13. ožujka 2015. godine
  • Policijskoj postaji Krapina do 23. travnja 2015. godine
  • Policijskoj postaji Pregrada do 24. travnja 2015. godine
  • Policijskoj postaji Zlatar Bistrica do 30. travnja 2015. godine

mogu preuzeti putnu ispravu.